Hirdetés

2020. augusztus 12. (szerda) Klára

Okmányiroda

Szentháromság tér 1.

Okmányiroda vezetője: Trázer Ágnes

Az Okmányiroda ügyfélfogadási időpontjai:

Hétfő: 8-15

Kedd, csütörtök 13-15.30

Szerda 8-17

Péntek 8-12

Intézhető ügyfajták:

személyi igazolvány ügyintézés, lakcím igazolvány ügyintézés, határátlépési engedély,útlevél ügyintézés, népesség nyilvántartás, személyi adatok és lakcím nyilvántartás, vállalkozói igazolvány kiadása, közlekedésigazgatási feladatok, parkolási igazolvány kiadása, ügyfélkapu regisztráció elvégzése, egyéb személyi okmányok ügyintézése

 

 

Igazgatási Iroda

Cím: Szentháromság tér 1.

Igazgatási Iroda vezetője: Dr. Bruzlai Jenő

Intézhető ügyfajták:

anyakönyvi ügyek, állampolgársági-honosítási ügyintézés, hagyatéki eljárás, kistérségi birtokvédelmi ügyintézés, kistérségi szabálysértési ügyintézés, tűzvédelmi hatósági ügyintézés, ipari- és belkereskedelmi ügyintézés, fogyasztóvédelem, telepengedélyezés, honvédelmi és katonai igazgatás, termőföld értékesítésével és haszonbérletével kapcsolatos kifüggesztés, hatósági bizonyítvány kiadása (általános hatósági bizonyítvány, lakáscélú állami támogatások), talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés. szakfordító- és tolmácsigazolványok kiadása, ingatlanközvetítői névjegyzékbe való felvételi kérelmek továbbítása, környezettanulmányok készítése, hirdetmények kifüggesztésének ügyintézése, közüzemi fogyasztók szerződésszegési ügyeinek intézése. temetkezési szolgáltatás telephely engedélyezése, önkényes lakásfoglalási ügyek intézése

 

 

Építésügyi Iroda

Cím: Szentháromság tér 1.

Építésügyi Iroda vezetője: Lehoczki Imre

Intézhető ügyfajták:

elvi engedélyezési eljárás, építési, bontási, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetés, megváltozási, telekalakítási engedélyezési eljárás, építésrendészeti, kötelezési, közbenső, kiegészítő eljárások, tilalom elrendelése, közlése, szakhatósági közreműködés, építésügyi hatósági ellenőrzés, építésügyi hatósági nyilvántartás, helyi építési szabályzat véleményezése

 

 

Adóügyi Iroda

Cím: Szentháromság tér 1.

Adóügyi Iroda vezetője: Orha Sándor

Intézhető ügyfajták:

helyi adók kivetése, nyilvántartása, beszedése, gépjárműadó kivetése, nyilvántartása, beszedése, idegen helyről kimutatott köztartozás beszedése, önkormányzat részére átengedett adók nyilvántartása és beszedése, talajterhelési díj nyilvántartása, beszedése

 

 

Szociális Iroda

Cím: Arad u. 6.

Szociális Iroda vezetője: Dr. Rózsa Erika

Intézhető ügyfajták:

szociális igazgatás, mozgáskorlátozottak kedvezményének megállapítása, hadigondozotti ellátások megállapítása, gyermekvédelmi feladatok ellátása, veszélyeztetett kiskorúak védelembe vétele

 

 

Gyámhivatal

Cím: Arad u. 6.

Gyámhivatal vezetője: Dr. Süke Amália

Intézhető ügyfajták:

örökbefogadási ügyintézés, gyermekek ideiglenes elhelyezése, átmeneti vagy tartós nevelésbe vétel, vagyonkezelési ügyek, kapcsolattartás, otthonteremtési támogatás megállapítása, gyermektartásdíj megelőlegezése, cselekvőkép. érintő gondnoksági ügyek, gyám, gondnok kirendelés, gyermek család jogállásának rendezése

 

 

Városüzemeltetési Iroda

Cím: Szentháromság tér 1.

Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda vezetője: Derekas László Péter

Intézhető ügyfajták:

helyi utak, hidak, fenntartása, település vízellátás, valamint vízrendezés és belvíz-mentesítési,, árvízvédelmi feladatok, közvilágítási feladatok, zöldterületek fenntartása, fürdő és strand szolgáltatás, köztisztaság, városgazdálkodás, közhasznú foglalkoztatás, közmunkaprogram szervezése, bonyolítása, közhasznú szerződés alapján ellátott feladatok ellenőrzése, állat-, növény-egészségügyi, mezőgazdasági közigazgatási ügyek, hulladékgazdálkodási ügyek, önkormányzati tulajdonú termőföldek haszonbérbe adásával kapcsolatos ügyek, közterület-használat engedélyezése

 

 

Közterület Felügyelet

Cím: Árpád u. 8.

Közterület felügyelet ügyfélfogadási időpontjai:

Hétfő-csütörtök: 7.30-8.30 és 15-16

Péntek: 7.30-12

Intézhető ügyfajták:

közterület jogszerű használatának, közterületen folytatott tevékenység ellenőrzése, a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszababályok által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszüntetése ill. szankcionálása, közreműködés az épített és a természeti környezet, közrend, közbiztonság, önkormányzati vagyon védelmében

 

 

Jegyzői Iroda

Cím: Szentháromság tér 1.

Intézhető ügyfajták:

Baja városra utaló név és címerhasználattal kapcsolatos ügyintézés, lakásépítési és vásárlási támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés, kintlévőségek behajtása, végrehajtási ügyek, befizetett, nem emelt összegű vizitdíj visszatérítésével kapcsolatos ügyintézés, háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok területi ellátási kötelezettségéről tájékoztatás nyújtása, megváltozott munkaképességű dolgozók átmeneti, illetve rendszeres szociális járadékra jogosultságának véleményezése, Helyi Rehabilitációs Bizottság döntéseinek előkészítése, szociális szolgáltató, illetve nappali ellátást nyújtó szociális intézmény működésének engedélyezésével, ellenőrzésével kapcsolatos ügyintézés, gyermekjóléti szolgáltatást, illetve gyermekek napközbeni ellátást nyújtó szolgáltató (intézmény) működésének engedélyezésével, ellenőrzésével kapcsolatos ügyintézés