Hirdetés

2020. augusztus 6. (csütörtök) Berta, Bettina

Baja

2013.04.05. 14:32:33

Átadták a Baja város hírnevéért díjat

Csütörtökön a városháza dísztermében ünnepélyes keretek között adták az idei Baja város hírnevéért díjat. Újvári Sándor, az Erdei László Honvéd Alezredes Alapítványa Baja Város Hírnevéért Kuratóriuma elnöke közölte, hogy a 15 év alaltt ez a 13. díjkiosztó (két alkalommal nem találtak megfelelő jelöltet - a szerk.). Az alapítvány vagyona még teljes egészében rendelkezésre áll, a kamatokból fizetik az adómentes 150 ezer forintot a jutalmazottaknak. Az átadás minden évben március vége-április eleje körül történik az alapító születésnapjához közel.

 

Dr. Munczig Dénesné, a polgármesteri hivatal kulturális referense ismertette az idei díjazott, Bánáti Tibor élet- és pályarajzát. Ezután a díjat Zsigó Róbert polgármester, Baja és térsége országgyűlési képviselője adta át.
Az ünnepelt rövid köszöntőjében városához való hűségét említette: hívták Kalocsára, marasztalták Kecskeméten, a minisztériumban is jó állást kínáltak neki, ő azonban mindannyiszor Baját választotta! - "Itt születtem és miden bizonnyal itt fogok meghalni! Köszönöm, hogy emlékeznek rám, amíg élek, Bajáért dolgozom!"- mondta a díjazott. 
Bánáti Tibor Baján született 1925. december 8-án. Szülővárosában végezte elemi, polgári és fősikolai tanulmányait is. Tanítói diplomáját 1945-ben kapta meg, ezt követően azonban zenei pályára készült, ezért néhány évig szabadúszóként dolgozott, miközben önképzéssel fejlesztette hangszeres és zeneelméleti tudását.
Tevékenykedett Baján házitanítóként, zeneoktatóként, színházi hegedűsként, szórakoztató zenészként, templomi muzsikusként.
1947. szeptember 1 után dolgozott: a Móricz Zsigmond Népi Kollégiumban nevelőként, később igazgatóként, tanított bajai általános iskolában, tankerületi főigazgató volt, a Járási Tanács VB Osztályának osztályvezetője, majd 1955-1985 között a bajai művelődési központ igazgatójaként dolgozott. Nyugdíjba vonulása után a Türr István Múzeum munkatársaként, gondnokaként tevékenykedett.
Számos kitüntetés, díj, emlékérem tulajdonosa.
Több bajai, járási, megyei és országos szervezetnek alapító, vezetőségi és támogató tagja. Négy évtizeden keresztül szolgálta és képviselte Baja város közművelődési tevékenységét, ellátta a megye közművelődési intézményeinek szakfelügyeletét.
Az elmúlt három évtizedben Baja város hírnevéért helytörténeti kutatásaival, publikációival, s a város kulturális, szellemi életének önzetlen támogatásával sokat tett.  Alapító tagja, rendszeres szerzője, majd főszerkesztője volt a Bajai Honpolgár független város- és környezetvédő folyóiratnak, főmunkatársa a Független Délvidék c. hetilapnak. Számos jelentős, helyi kulturális értékeket feltáró és bemutató kötete jelent meg, melyek Baja 18-20. századi építészeti és kultúrtörténeti kincseit foglalják össze.1999-ben a Bajai Honpolgár szerkesztőbizottságával megkapta Baja város kultúrájáért díjat, 2001-től Baja város díszpolgára.
Mindezen tevékenység elismeréseképpen az Erdei László Alapítvány Bánáti Tibort 2013-ban a Baja város hírnevéért díjban részesíti.