Hirdetés

2020. augusztus 6. (csütörtök) Berta, Bettina

Baja

2013.05.08. 9:34:15

Nem lesz melegvizük

A Baja Energetika Kft. távhőszolgáltatás díjaival tartozó, a megfizetésre többször felszólított felhasználók körében május hónapban folytatja a használati melegvíz (HMV) szolgáltatásból való kizárás folyamatát.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (TSzt.) 49.§ (2) bekezdés e) pontja értelmében a távhő díját nem fizető felhasználó szerződésszegést követ el. (Amennyiben a felhasználó nem rendelkezik élő távhőszolgáltatási közüzemi szerződéssel, úgy a TSzt. 37. § (5) bekezdése az irányadó.)

Ez alapján a távhőszolgáltató a Tszt. 51.§ (3) bekezdés a) pontja szerint "a távhőszolgáltatást felfüggesztheti, ha a felhasználó vagy a díjfizető a 49. § (2) bekezdés c)–d) pontjaiban meghatározott szerződésszegést követi el vagy a távhőszolgáltatás díját az önkormányzatnak az áralkalmazás és a díjfizetés feltételeit megállapító rendeletében meghatározott határidőn túl nem vagy késedelmesen fizeti meg;"

A HMV szolgáltatás megszűntetésének második köre 2013. május 7-én kezdődött, ebben az ütemben 21 felhasználó kiértesítése történt meg.

A TSzt. 51.§ (7) bekezdése szerint: "A távhőszolgáltatás felfüggesztésével, valamint a felfüggesztés megszüntetésével felmerült költségeket a távhőszolgáltató jogosult a szerződésszegés elkövetőjére áthárítani."

A szolgáltatás megszűntetésével kapcsolatos munkálatok költségei az alábbiak, mely összeget a munkálatok elvégzése után, a helyszínen készpénzben kell megfizetni, számla ellenében:

- anyagköltség: 500 Ft + 27% ÁFA

- kiszállás díja: 2.400 Ft + 27% ÁFA

- munkadíj: 1.812 Ft + 27 % ÁFA

Összesen: 4.712 Ft + 27% ÁFA

Amennyiben a használati meleg víz-szolgáltatás megszűntetése a kiértesítés ellenére a távhőszolgáltató Társaság önhibáján kívül meghiúsul, úgy az eljárás folytatásáról a Baja Energetika Kft. a TSzt. 51. § (8) bekezdése szerint intézkedik, azaz „A járási hivatal elrendelheti a távhőszolgáltató bejutását a felhasználási helyre, ha a felhasználó, illetve díjfizető nem teszi lehetővé:

a) a távhő-elszámolási vagy költségmegosztó mérőeszköz leolvasását, ellenőrzését,

b) szerződésszegés vagy szabálytalan vételezés esetén a távhőszolgáltatás felfüggesztését, illetve

c) a felhasználói berendezés ellenőrzését.”

Továbbá a Baja Energetika Kft. a HMV szolgáltatásból már kizárt felhasználók ellenőrzését is megkezdi, és amennyiben illegális visszakötések történtek, illetve a lezárást biztosító plomba megsérült, és erről nem értesítették a Kft-t, úgy rendőrségi bűntető feljelentéssel folytatódik az eljárás.