Hirdetés

2021. január 17. (vasárnap) Antal, Antónia

Baja

2013.05.22. 16:55:59

Hősök Napja

A rendszerváltozást követően minden évben május utolsó vasárnapján a háborúkban elhunyt katonákra emlékeznek meg kegyelettel országszerte, így Baján is. Ez a Hősök Napja, melynek eredete az 1917. évi VIII. törvényre vezethető vissza. Ebben mondták ki először, hogy nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni. Két évtizedig az 567. számú Mészáros Lázár Cserkészcsapat szervezte a megemlékezéseket a Déri-kertben található világháborús emlékműnél, tavaly óta viszont már ez is városi rendezvény.
Idén ezért Csermák Mihály, az uzsoki hős Rókus temetőben található sírjánál tartják a Hősök-napi városi megemlékezést május 26-án (vasárnap) 10.30-kor.

Csermák Mihály 1863. június 11-én Baján született. A sokgyermekes család nem élt jó anyagi körülmények között, de gondoskodtak arról, hogy tanulni vágyó gyermekeiket taníttassák. Mihály a tanítóképző intézet gyakorló iskolájában végezte el az 1872/1873. tanévben a negyedik elemit, majd a helyi főgimnáziumba íratták be, ahol az 1874/1875. tanévben kezdte, és az 1877/1878. tanévben fejezte be a négy osztályt. Ezután a pozsonyi hadapródiskolába került, ahol kiváló növendékként tandíjkedvezményben részesült. Harminchárom évfolyamtársa közül rangsorban elsőként és kitűnő minősítéssel fejezte be tanulmányait.

Az első világháború kitörésekor Pécsről ezredével Baján keresztül vonult a harctérre. A fronton először a marosvásárhelyi 22. székely gyalogezred parancsnoka volt. Ezután a kolozsvári 75. gyalogezred parancsnoka lett ezredesi ranggal. Galiciában 28 csatában vett részt. A sokszorta hatalmasabb orosz haderő betörésétől megrémült Ung vármegyének minden bizalma Csermákban volt, mert december hónapban tízszer is visszaverte az oroszokat. Ekkor már tiszttársain kívül a nép is széles körben "uzsoki vezér", "uzsoki hős" néven emlegette.