Hirdetés

2020. szeptember 27. (vasárnap) Adalbert

Információk

2014.08.18. 9:05:33

A Baja Energetika Kft. közleménye

HASZNÁLATI MELEGVÍZ MÉRŐ ÓRÁK ÉVES ELLENŐRZÉSE ÉS LEOLVASÁSA:

2014. SZEPTEMBER

A Baja Energetika Kft ezúton is felhívja a tisztelt Felhasználók figyelmét, hogy 2014 szeptemberében megkezdi a Felhasználók tulajdonában lévő, elszámolás alapjául szolgáló használati melegvíz mérő órák éves ellenőrzését és leolvasását, melyet a távhőszolgáltató által előre történő kiértesítésben meghatározott időpontban vagy a Felhasználóval előre egyeztetett időpontban végez majd el.

A használati melegvíz mérő órák leolvasásának és ellenőrzésének várható időintervalluma már jelenleg is megtalálható a távhő számla számlarészletező oldalán, a táblázat alatt szereplő információk között. A pontos dátumról külön levélben fogjuk értesíteni a Felhasználókat, mely szerint a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül a levélben megadott telefonszám hívásával lehetőség nyílik a leolvasási időpont módosítására.

A használati melegvíz mérő órák ellenőrzésének és leolvasásának eredménye rávezetésre kerül a mérőóraállást nyilvántartó kartonra, melyet a Felhasználó ellenjegyez majd.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (TSzt.) végrehatásáról szóló 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete (Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat – TKSZ.) 15.1 pontja szerint a távhőszolgáltató jogosult a felhasználó vételezését, a felhasználói berendezés állapotát a felhasználási helyen ellenőrizni. Az ellenőrzést az ingatlan tulajdonosának, illetőleg használójának személyes érdekei figyelembevételével – a veszélyhelyzet vagy annak gyanúját kivéve – munkanapokon, 8 és 20 óra között lehet elvégezni.

A TKSZ. 15. 2 pontja szerint a fenti pontban ismertetett ellenőrzés, a szabálytalan vételezésre utaló körülmény vizsgálata, továbbá a TSzt. 51. § (3) a) és b) pontjai szerinti távhőszolgáltatás felfüggesztésének érdekében a Felhasználó illetőleg a Díjfizető köteles a távhőszolgáltató alkalmazottja számára a felhasználási helyre való bejutást lehetővé tenni, továbbá a TKSZ. 17. 3 pontja szerint az elszámolás alapjául szolgáló mérők leolvasása a távhőszolgáltató feladata. A mérők leolvasását és fenntartását a Felhasználó köteles lehetővé tenni.

A fentiek alapján tehát a Baja Energetika Kft-nek előírt egyik feladata a használati melegvíz mérő órák évente egyszeri ellenőrzése és leolvasása, ezért amennyiben az ellenőrzés és leolvasás a kiértesítés ellenére a Felhasználónak felróható okból hiúsul meg, úgy a Társaság jogosult megkeresni a Bajai Járási Hivatalt, aki elrendelheti a távhőszolgáltató hatósággal történő bejutását a felhasználási helyre a TSzt. 51. § (8) bekezdése alapján.

A Baja Energetika Kft. ezúton is köszöni a Felhasználók szíves együttműködését!