Hirdetés

2020. szeptember 27. (vasárnap) Adalbert

Baja

2014.09.02. 17:21:23

Rezsicsökkentés – 2014. október 1.

Október 1-jétől 3,3% százalékkal csökken a távhő ára az Országgyűlés döntése alapján.

A Baja Energetika Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakossági Fogyasztókat, hogy az októberi rezsicsökkentés számszerű eredménye a november hónapban kiküldött, október hónap fogyasztásainak elszámolását tartalmazó számlán fog először megjelenni könnyen ellenőrizhető módon, mivel az egyes szolgáltatási egységre jutó, igénybevett távhőszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a 2014. szeptember 30-án alkalmazott díjtételek alapján, ugyanazon feltételekkel (fogyasztás, légtérfogat stb.) számított összeg 96,7%-át.

A Távhőszolgáltató a rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény értelmében a kibocsátott számlán köteles jól láthatóan, színes mezőben kiemelve feltüntetni a rezsicsökkentés eredményeképpen jelentkező megtakarítás összegét az elszámolt időszak vonatkozásában, valamint a 2013. január 1-je óta eltelt időszakban. Az előbbieknek megfelelően a Társaság számláiban tételesen számszerűsíti a 2013 január 1. óta a távhőszolgáltatásból, illetve 2013. július 1. óta az ivóvíz és csatornadíjból történt megtakarításokat.

Az október havi rezsicsökkentés forintális számszerűsítése a számlán egy összegben fog megjelenni a 2013. január 1-i és a 2013. november 1-i rezsicsökkentés szerinti, távhőszolgáltatásból származó megtakarítással együtt.

Összegezve 2013. év január 1-én 10%-kal, 2013. év november 1-én 11,1 %-kal csökkent, míg 2014. október 1-én további 3,3 %-kal csökken a távhő díja.

Mindez a Felhasználók vonatkozásában 24,4 % forintális megtakarítást jelent.

Baja, 2014. szeptember. 1.