Hirdetés

2020. január 20. (hétfõ) Fábián, Sebestyén

Baja

2014.10.02. 17:11:55

Gépészeti átalakítások jóváhagyása a távfűtéses ingatlanokban

A Baja Energetika Kft. felhívja a Tisztelt Felhasználók figyelmét, hogy a távhőre kapcsolt ingatlanon belüli gépészeti átalakítás esetében (radiátorok cseréje, szabályozó szelepek cseréje, fűtési vezetékek cseréje/átalakítása; légtelenítő berendezés cseréje/átalakítása, használati melegvíz vezeték cseréje) meg kell kérni a Távhőszolgáltató hozzájárulását a Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 54. § (6) bekezdés szerint:

…”(6) A távhőszolgáltatásba már bekapcsolt felhasználó csak a távhőszolgáltató előzetes hozzájárulásával

a) létesíthet új felhasználói berendezést;

b) helyezhet át, alakíthat át és - a szerződés felmondásának esetét kivéve - szüntethet meg meglévő felhasználói berendezést.”…

A Baja Energetika Kft. az állásfoglalás kérés gördülékenyebbé tétele érdekében összeállított egy adatlapot (www.bajaenergetika.hu/nyomtatványok), mely kitöltését és aláírást követő visszaküldését követően a Társaság elkészíti állásfoglalását az adott gépészeti átalakításra vonatkozóan.

Jelen eljárás a Felhasználó érdekét szolgálja, ugyanis az esetlegesen nem megfelelően kiválasztott új berendezések, átalakítások jelentősen megváltoztathatják a társasházak méretezett távfűtési rendszerének hidraulikáját, mely fűtés vagy használati melegvíz-elégtelenséghez vezethet adott lépcsőházban, akár több lakáson belül is.

A Baja Energetika Kft. köszöni a Tisztelt Felhasználók együttműködését!

Baja, 2014. október 2.

Baja Energetika Kft.