Hirdetés

2020. augusztus 14. (péntek) Marcell

Baja

2015.05.21. 7:57:34

A legendák nyomában határtalanul

A Magyarországi Németek ÁMK hetedik osztályos diákjai májusban négy napos kirándulást tettek Erdélyben a „ Határtalanul” pályázatnak köszönhetően. A Határtalanul program támogatja a határon túli magyar lakta területek felkeresését, kapcsolatfelvételt az ott élőkkel.

A sikeres pályázatnak köszönhetően 37 diák és 4 programszervező tanár- Puruczki Csilla, Vassné Szabó Dóra, Melcher Zsanett és Illés Zoltán- vett részt a kiránduláson.

Már egy hónappal a kirándulás előtt megkezdődött a felkészülés. A tanulók előkészítő órákon ismerkedtek meg Erdély földrajzával, történelmével és referátumok segítségével gyűjtöttek ismereteket a felkeresendő helyszínekkel kapcsolatos legendákról, az 1848/ 49-es szabadságharc idevonatkozó eseményeiről. Ezeket a diákelőadásokat a helyszíneken felelevenítették a gyerekek. Megkoszorúzták a szabadságharc jeles emlékhelyeit.

Jártak Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Fehéregyházán, Segesváron, Korondon, Szovátán, Parajdon, Farkaslakán, Aradon. A dévai Szent Ferenc Alapítváy gyermekeinek adományokkal kedveskedtek.

A tervezett programokkal Székelyudvarhelyről indult a csoport minden nap, így e szép várost alaposabban sikerült megismerniük. Jártak a Móra Ferenc Általános Iskolában, ahol két csodálatos hangú diák magyar népdalokat adott elő köszöntésükre. Este város-rallyt szerveztek a pedagógusok a csoportnak, amely során mélyebb ismereteket szerezhettek a tanulók Székelyudvarhelyről. Nagyon élvezték, hiszen minden probléma nélkül kommunikálhattak a lakosokkal.

Telve élményekkel, bőséges ismerettárral érkeztek haza.