Hirdetés

2020. szeptember 27. (vasárnap) Adalbert

Baja

2016.05.24. 11:32:07

Lakossági tájékoztató – távfűtési szolgáltatásból történő kizárásokról

A Baja Energetika Kft. ezúton is tájékoztatja a tisztelt Lakossági Felhasználókat arról, hogy a Társaság 2016. májusától első körben 12 Felhasználó esetében kezdeményezte a távfűtési szolgáltatásból történő kizárást a felhasználók jelentős tartozása okán. A tartozás volumene a 12 Felhasználó esetében meghaladta a 17 millió forintot.

A Baja Energetika Kft. tértivevényes levélben tájékoztatta az érintett Felhasználókat arról, hogy a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) 49. §(2) bekezdés e) pontja értelmében a távhő díját nem fizető felhasználó szerződésszegést követ el. (Amennyiben nem rendelkezik élő távhőszolgáltatási közszolgáltatási szerződéssel, úgy a Tszt. 37. § (5) bekezdése az irányadó.)

A fentiek alapján a távhőszolgáltató a Tszt. 51. § (3) bekezdés a) pontja szerint „A távhőszolgáltatást felfüggesztheti, ha a felhasználó vagy a díjfizető a 49. § (2) bekezdés c)-d) pontjaiban meghatározott szerződésszegést követi el vagy a távhőszolgáltatás díját az önkormányzatnak az áralkalmazás és díjfizetés feltételeit megállapító rendeletében meghatározott határidőn túl nem vagy késedelmesen fizeti meg;”.

A Baja Energetika Kft. munkatársai az előzetes kiértesítés szerinti időpontban keresik fel a Felhasználókat és végzik el a távfűtési szolgáltatásból történő kizárást.  Amennyiben a távfűtési szolgáltatás megszűntetése a kiértesítés ellenére a Társaság önhibáján kívül meghiúsul, úgy az eljárás folytatásáról a Baja Energetika Kft. a Tszt. 51. § (8) bekezdése szerint intézkedik.

A Tszt. 51. § (7) bekezdése szerint: „A távhőszolgáltatás felfüggesztésével valamint a felfüggesztés megszűntetésével felmerült költségeket a távhőszolgáltató jogosult a szerződésszegés elkövetőjére áthárítani.”

 

A szolgáltatás megszűntetésének költségei az alábbiak szerint alakul:

 
Gépészetileg felújított rendszerű ingatlan esetén:
Anyagköltség: 500 Ft/lakás
Kiszállás díja: 3000 Ft
Munkadíj: 500 Ft/lakás
Összesen: 1000 Ft/lakás + 3000 Ft kiszállási díj

Gépészetileg nem felújított rendszerű ingatlan esetén:
Anyagköltség: 3500 Ft/radiátor
Kiszállás díja: 3000 Ft
Munkadíj: 500 Ft/radiátor
Összesen: 4000 Ft/radiátor + 3000 Ft kiszállási díj

Amennyiben a fennálló teljes tartozását a megadott időpontig rendezi, úgy a szolgáltatás megszűntetésére nem kerül sor.

 

A távhőszolgáltatásból történő kizárást követően az adott Felhasználó felé alapdíjat sem számláz a Baja Energetika Kft., ezáltal a Felhasználó tartozása nem halmozódik tovább.

 

A tartozás kiegyenlítését követően a Társaság azonnal rendelkezik a Felhasználó távhőszolgáltatásba történő visszakapcsolásáról.

 

Baja, 2016. május 24.                                                           Baja Energetika Kft.